stand universel K-Stand Radon

Radon
Bereik

Radon is het chemische element met atoomnummer 86, symbool Rn. Het is een kleurloos, reukloos, radioactief edelgas (of edelgas) van overwegend natuurlijke oorsprong. Het is een van de dichtste stoffen die onder normale omstandigheden van temperatuur en druk als gas kunnen blijven bestaan. Het belang van radon voor de gezondheid is te danken aan de hoge radioactiviteit en het feit dat het overal in de atmosfeer aanwezig is en dus wordt ingeademd.

Nos autres gammes