souris gaming Kult Nitrogen Neutron

Nitrogen
Bereik

Stikstof is het chemische element met atoomnummer 7, symbool N (van het Latijnse stikstofmonster). Het is de leider van de groep van pnictogenen. In het algemeen verwijst stikstof naar het eenvoudige lichaam N2 (dinitrogeen), het belangrijkste bestanddeel van de aardse atmosfeer, dat bijna 4/5de van de lucht uitmaakt (78,06% van het volume). Stikstof is het 34ste belangrijkste element in de aardkorst.

Nos autres gammes